Goražu, cy či ňe zaž,
odhodžič od stron ojcyzny.
Švjyrkovyk žasov i haž,
i tyk potokov přecystyk.
Goražu, cy či ňe zaž,
goražu, vroč še do haž.
I goraž na gory spožyral,
i lzy renkavem učyral.
I gory opuščič třeba,
dža hžeba, paňe, dža hžeba.
Goražu, cy či ňe zaž,
goražu, vroč še do haž.
Goražu, vroč še do haž,
bo tam ostali ojcovje.
Ke pudžes v dažeki kraj,
kto šnimi bedže, to kto vje.
Goražu, cy či ňe zaž,
goražu, vroč še do haž.
I goraž jak džecko place,
mozno juz ňezobace.
Švjyrkovyk žasov i haž,
plac sobje, goražu, plac.
Goražu, cy či ňe zaž,
goražu, vroč še do haž.
Vžon goraž ze sobom skřipce,
převloki svoje i krpce.
I posel v dažeki kraj,
graj sobje, goražu, graj.
Goražu, cy či ňe zaž,
goražu, vroč še do haž.
Zalomjyl rence i vzdyha,
droga moja, povedžal sčiha.
Bo džyfce opuščič třeba,
dža hžeba, paňe, dža hžeba.
Goražu, cy či ňe zaž,
goražu, vroč še do haž.

Goražský pltník pod Troma korunami

Zvedavcov
celkom:


Zvedavcov
momentálne: