Vekový priemer 19 rokov :-)

Gabčíkovo už máme, teraz dostaviame Nagymaros.

Zvedavcov
celkom:


Zvedavcov
momentálne: