Elent Distillery
Spirit distilled from fruit
Višňovica - Marhuľovica - Slivovica - Jablkovica - Hruškovica
Tradícia plná chuti
Elent je najčistejší ovocný destilát plnej chuti s iskrou toho najkvalitnejšieho ovocia
2020
Elent Distillery
Tradícia plná chuti
Spojili sme dlhoročné skúsenosti s tardíciou tvorby toho najkvalitnejšieho destilátu z čistého ovocia a vytvorili sme dokonalú súhru chuti
Spirit distilled from pears - Spirit distilled from apples - Spirit distilled from apricots - Spirit distilled from plums - Spirit distilled from cherrys
Pravá Hruškovica - Pravá Jablkovica - Pravá Marhuľovica - Pravá Slivovica - Pravá Višňovica

Elent Distillery
Spirit distilled from fruit
Višňovica - Marhuľovica - Slivovica - Jablkovica - Hruškovica