Po tráve sa nechodí, po tráve sa smeje :-)

Po tráve sa nechodí, po tráve sa smeje Ch.B.Ch. = chňavoviny bez chochmesu :-)

Zvedavcov
celkom:


Zvedavcov
momentálne: