Týmto budem ovládať Tvoj život :-)

Týmto budem ovládať Tvoj život Ch.B.Ch. = chňavoviny bez chochmesu :-)

Zvedavcov
celkom:


Zvedavcov
momentálne: