... ja len, že ste prasa :-)

Pán riaditeľ ... ja len, že ste prasa Ch.B.Ch.
chňavoviny bez chochmesu
:-)