Katedrála sa týči nad Aare i celým Bernom.

Zvedavcov
celkom:


Zvedavcov
momentálne: