Košice (pred Jedlíkovou)

Aj ja som bol v ten Košický večer ako dúha :-)