Lomnický štít - 6 hodín 15 minút slnečného času (koronograf)

Lomnický štít - 6 hodín 15 minút slnečného času (koronograf)

Zvedavcov
celkom:


Zvedavcov
momentálne: