Vekový priemer 19 rokov :-)

Gabčíkovo už máme, teraz dostaviame Nagymaros.