Alkohol je metla ľudstva, leda že by nie :-)

Alkohol je metla ľudstva, leda že by nie :-)

Zvedavcov
celkom:


Zvedavcov
momentálne: